Oiler

Jak będzie wyglądało zarządzanie odpadami za 100 lat?

Jeszcze w latach 70-tych rzadko słyszało się o „odpadach niebezpiecznych”, a dla większości ludzi nie stanowiły one poważnego problemu. W rzeczywistości dopiero po serii tragedii, które miały miejsce w ciągu następnych kilku dekad (wystarczy wspomnieć Seveso we Włoszech i Bhopal w Indiach), temat odpadów niebezpiecznych oraz bezpiecznego zarządzania nimi i ich usuwania zaczął przenikać do świadomości publicznej.
W następstwie tych katastrof społeczeństwo zaczęło domagać się odpowiedzi i odpowiedzialności. Rządzący zaczęli pracować nad nowymi przepisami, aby zapobiec przyszłym tragediom. W Polsce przełomowa w zarządzaniu odpadami była Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Obecnie magazynowanie, zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów są pod kontrolą systemów BDO i PUESC. Co przyniesie przyszłość dla zarządzania odpadami i ich utylizacji?

Zmiany w przepisach dotyczących zarządzaniem odpadami

Obecnie stosowane systemy nadzoru nad produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych mogą zostać ulepszone, ale można się również spodziewać, że sam nadzór zostanie zaostrzony. Trudno przewidzieć, jakie zmiany zajdą w systemach BDO i PUESC i czy ułatwią one przedsiębiorcom prowadzenie gospodarki odpadowej. Być może okaże się, że obsługa tych systemów, która już dziś przyprawia wielu użytkownikom problemów, stanie się jeszcze trudniejsza. Choć powrót do dawnego sposobu dokumentacji przekazywania i transportowania odpadów na podstawie jedynie podpisanej karty przekazania odpadu jest mało prawdopodobny, klienci Oilera zawsze będą mogli liczyć na pomoc przy wystawianiu dokumentów.

Mniejsza produkcja odpadów niebezpiecznych

Już dzisiaj wiemy, że zmniejszenie produkcji odpadów niebezpiecznych jest dla środowiska najkorzystniejszą opcją. Wiele podmiotów, które niegdyś produkowały odpady niebezpieczne, dzisiaj zastępuje materiały niebezpieczne innymi. Kadra kierownicza dba, by pracownicy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowych procesów produkcji i obsługi, a wiele firm zmienia również swoje praktyki operacyjne. Za 100 lat skupienie się na zrównoważonym rozwoju i ekologicznych praktykach nie będzie tylko modne, ale stanie się normą.

Ponowne wykorzystanie odpadów niebezpiecznych

W idealnym przypadku nowe technologie przetwarzania w przyszłości pozwolą na ponowne wykorzystanie wszystkich odpadów niebezpiecznych w sposób znacznie bardziej efektywny. Oiler zajmuje się przetwarzaniem i utylizowaniem odpadów niebezpiecznych, ale większość odpadów, które trafiają do innych firm, jest składowana lub spalana. Możemy mieć nadzieję, że za 100 lat coraz większy odsetek niebezpiecznych składników odpadów będzie przetwarzany i ponownie wykorzystywany.

Przyszłość odpadów ropopochodnych

W ciągu ostatnich kilku lat samochody hybrydowe i elektryczne zaczęły podbijać rynek. Coraz więcej nowo kupowanych samochodów jeździ na prąd, a prawo wspiera rozwój tej gałęzi motoryzacji. Firmy transportowe muszą dbać, by konkretny procent ich floty stanowiły samochody elektryczne. Już dziś coraz więcej mówi się o wprowadzeniu przepisów ograniczających sprzedaż samochodów spalinowych, a nawet zakazujących ich sprzedaży. Jak będzie w takim razie wyglądał rynek odpadów ropopochodnych? Można przypuszczać, że przynajmniej część takich odpadów przestanie być wytwarzana. Być może jedynie zmniejszy się ich ilość. Zastąpią je natomiast odpady związane z produkcją i eksploatacją silników hybrydowych i elektrycznych.

Coraz więcej elektrośmieci

Rewolucja cyfrowa przyniosła większości z nas niesamowite korzyści i udogodnienia, ale stworzyła ona poważne wyzwanie dla środowiska. Technologia zmienia się obecnie bardzo szybko, a wraz z nią wzrastają możliwości sprzętu elektronicznego. Prowadzi to do częstej chęci wymiany produktów na nowe. Dodatkowym problemem jest planowane postarzanie produktów, które polega na celowym skracaniu żywotności sprzętów, aby zwiększyć potrzebę kupowania nowych produktów. Niestety elektrośmieci już dzisiaj stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska, a ich ilość przypuszczalnie będzie się tylko zwiększać. Praca nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania w zakresie utylizacji elektrośmieci będzie prawdopodobnie jednym z wielkich wyzwań nadchodzącego stulecia.

Zrównoważony rozwój będzie sprawą nas wszystkich

Od lat 70-tych fundamentalnie zmieniła się kwestia dostępu do informacji. Świadomość społeczeństwa na temat problemów środowiskowych, a wraz z nią wysiłki mające na celu dbanie o stan naszej planety. Już dziś kwestie wysypisk śmieci, mikroplastików czy zanieczyszczenia wód i gleby stają się tematami omawianymi przy stole obiadowym. Przy odrobinie szczęścia środki ochrony środowiska, które podejmują zarówno indywidualni konsumenci jak i wielkie korporacje, mogą przyczynić się do zahamowania lub odwrócenia zmiany klimatu.

Call Now Button