Oiler

Czy panele słoneczne nadają się do recyklingu?

W ostatnim roku Oiler mógł pochwalić się montażem paneli słonecznych (PV) na terenie zakładu, co stanowiło kluczową część naszej strategii zrównoważonego rozwoju z naciskiem na ekologię. Nasze panele słoneczne wytwarzają więcej czystej energii, niż sami potrzebujemy.

Montaż paneli PV to coraz bardziej popularny pomysł, na który decydują się właściciele zakładów pracy, obiektów wielkopowierzchniowych i domów jednorodzinnych. Można nawet spotkać farmy energii słonecznej. Chociaż takie przedsięwzięcia niewątpliwie mają pozytywny wpływ na środowisko, trzeba pamiętać o odpowiednim postępowaniu z panelami, kiedy nadejdzie czas na ich recykling lub utylizację. Wszystko dlatego, że zawierają toksyczne metale ciężkie.

Jakie toksyczne substancje zawierają panele słoneczne?

Znajdujące się w panelach metale ciężkie, które mogłyby zaszkodzić środowisku, gdyby panele trafiły na wysypisko śmieci, to: srebro, ołów, arsen i kadm. Panele PV zawierają również inne toksyczne substancje, takie jak selenek miedziowo-indowy, selenek miedziowo-indowo-galowy, heksafluoroetan i polifluorek winylu.

Czy panele słoneczne trzeba poddać recyklingowi?

Zgodnie z unijną dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wszyscy producenci dostarczający moduły PV na rynek europejski są zobowiązani do finansowania kosztów zbierania i recyklingu paneli w Europie. W Polsce z prawnego punktu widzenia odpady z paneli fotowoltaicznych traktowane są jak elektrośmieci, które po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać do przeznaczonych na ten cel punktów odbioru odpadów elektrycznych.

Jak wygląda recykling paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne większości nadają się do recyklingu. W punktach odbioru odpadów elektrycznych niedziałające moduły PV są poddawane obróbce, której celem jest odzyskanie z nich jak największej liczby elementów do powtórnego użycia. Odzyskać i ponownie wykorzystać można takie materiały jak szkło, aluminium i półprzewodniki. Jeśli konieczne jest całkowite zniszczenie paneli, zostają one unieszkodliwione w całkowicie bezpieczny sposób.

Recykling krzemowych paneli słonecznych polega na demontażu ramy i oddzieleniu części aluminiowych i szklanych, a następnie usunięciu kabli i skrzynki przyłączeniowej. Tak przygotowany materiał jest cięty i zgniatany.

Aż 95% procent szkła pozyskanego z modułów PV można ponownie wykorzystać. Recyklingowi poddawane są również metalowe części zewnętrzne. Same ogniwa fotowoltaiczne też w znacznej większości nadają się do powtórnego użycia.

Pozostałe elementy są poddawane obróbce termicznej w temperaturze sięgającej nawet 500° C. Tak wysoka temperatura jest potrzebna, aby tworzywo sztuczne otaczające niektóre części paneli odparowało. Dzięki temu aż 80% ogniw krzemowych można wykorzystać ponownie. Pozostałe 20% jest przetapiane na tzw. wafle krzemowe, które mogą posłużyć do produkcji nowych paneli PV.

Kiedy panele fotowoltaiczne stają się odpadem?

Producenci zazwyczaj gwarantują, że panele słoneczne zachowają 80 procent swojej wydajności przez około 20 lat. To znaczy, że dla większości instalacji w Polsce czas martwienia się o recykling zużytych paneli jeszcze nie nadszedł. Jednak duże firmy zajmujące się recyklingiem, takie jak Oiler, podchodzą do tej kwestii proaktywnie. Już dziś wiemy, że konieczne jest opracowywanie coraz lepszych metod recyklingu paneli słonecznych. A tymczasem dbamy, aby wytwarzać czystą, ekologiczną energię elektryczną dla naszego zakładu i nie tylko.

Call Now Button