Oiler

Utylizacja i odbiór emulsji

Czym jest emulsja?

Emulsja to połączenie dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci drobnych kropelek.

Jedną warstwę (fazę) zazwyczaj tworzy woda, a drugą – ciecz niemieszająca się z wodą (w naszym przypadku faza olejowa). W zależności o stosunku wody do oleju w emulsji wyróżniamy emulsje typu: olej w wodzie (o/w) lub woda w oleju (w/o).
Emulsje są nietrwałe, ale można zwiększyć ich trwałość przez dodanie emulgatorów. Są to związki wpływające na napięcie powierzchniowe obu cieczy i stabilizujące układ.

Najpopularniejszymi przykładami emulsji codziennego użytku są: majonez, lody, margaryna czy sosy sałatkowe.
W przemyśle emulsje można znaleźć w takich związkach jak oleje maszynowe, kleje, roztwory, smary i farby.

Jakie emulsje odbieramy?

Emulsje odpadowe odbieramy od klientów w poniższych kodach odpadów:
12 01 08* – Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09* – Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezwierające chlorowców
13 01 04* – Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* – Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 08 01* – Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02* – Inne emulsje

Laboratorium - Utylizacja Emulsji

Odbiór emulsji: profesjonalne rozwiązania

Wszystko zależy od ilości:
zgłoszenie do 3,5Mg – emulsję odbieramy izotermą w beczkach i pojemnikach, które oklejamy oznaczeniami ADR;
zgłoszenie powyżej 3,5Mg – emulsję pompujemy bezpośrednio do cysterny, która ma wszystkie wymagane oznaczenia ADR.

Co się dzieje z odebranymi emulsjami w naszym zakładzie recyklingu?

W zakładzie emulsje rozładowujemy do zbiornika znajdującego się na Instalacji Regeneracji Olejów (IRO). Na tej instalacji emulsje przechodzą przez wieloetapowy proces odzysku.
Najpierw rozdzielamy emulsję na frakcję wodną i frakcję olejową, a następnie oczyszczamy wodę i poddajemy olej powtórnej rafinacji, żeby znów nadawały się do użytku.

Call Now Button