Oiler

Jakie rodzaje odpadów odbieramy?

baterie i akumulatory

czyściwo i sorbenty

filtry olejowe

filtry powietrza

glebę i ziemię

odpady farb i lakierów

okładziny hamulcowe

opony

papier i tekturę

płyn chłodniczy

płyn hamulcowy

płyny zapobiegające zamarzaniu

smary

szkło, w tym szyby

tworzywa sztuczne, w tym zderzaki

złom i inne metale

olej odpadowy

opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, w tym olejem odpadowym

inne odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne

Jaka jest cena odbioru odpadów?

Ceny odpadów stałych ustalamy indywidualnie, ponieważ są one uzależnione od rodzaju i ilości odpadów. W celu otrzymania wyceny prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 602 305 002 lub przez formularz kontaktowy

Uwaga: Odbieramy olej odpadowy i odpady wyłącznie od przedsiębiorstw. Osoby prywatne, które posiadają olej przepracowany, mogą oddać go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Jaka jest cena odbioru odpadów?

Ceny odpadów stałych ustalamy indywidualnie, ponieważ są one uzależnione od rodzaju i ilości odpadów. W celu otrzymania wyceny prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 602 305 002 lub przez formularz kontaktowy

Chcesz zgłosić odbiór?

Gdzie odbieramy odpady?

Działamy na terenie całej Polski. Na Pomorzu klientów obsługuje firma Oiler Sp. z o.o., natomiast na terenie reszty kraju pracuje inna spółka z naszej grupy — Waster Sp. z o.o. Jeśli nie są Państwo pewni, z którą spółką się skontaktować, wystarczy zadzwonić do któregokolwiek z naszych oddziałów, a my przyjmiemy zgłoszenie lub przekierujemy Państwa do odpowiedniego regionu.

Od jakich firm odbieramy odpady?

Większość firm, które obsługujemy, to przedsiębiorstwa z sektora motoryzacji, produkcji maszyn, transportu oraz budownictwa. Mamy jednak klientów prawie w każdej branży, od placówek edukacyjnych po portale internetowe. Jesteśmy dumni, że zaufały nam już tysiące klientów z całej Polski.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odbioru?

Prawo wymaga wystawienia dokumentu KPO (Karty przekazania odpadu) w portalu BDO przy odbiorze dowolnego odpadu. Nasi kierowcy są przeszkoleni w zakresie wystawiania dokumentów, a w razie potrzeby zawsze służymy również pomocą telefoniczną. Szczegółowe informacje na temat dokumentów można znaleźć tutaj
Niektóre odpady, takie jak płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu oraz odpady farb i lakierów zawierające substancje niebezpieczne, wymagają wystawienia dokumentu SENT w systemie PUESC, jeżeli odbieramy ich ponad 500 L lub 500 kg. Takie przypadki zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Jak przechowywać odpady niebezpieczne?

Wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów niebezpiecznych (w ilości do 1 Mg) przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia określono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742). Odpady należy magazynować:

• w miejscu o odpowiednio dużej pojemności magazynowania;

• w sposób dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów;

• tak, aby nie rozprzestrzeniły się poza przeznaczone miejsce na terenie i poza teren nieruchomości;

• minimalizując wpływ czynników atmosferycznych i uniemożliwiając przedostawanie się ich do gleb i wód, zwłaszcza jeśli zmieniałoby to właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub powodowało powstawanie uciążliwości zapachowych.

Co to oznacza w praktyce? Odpady niebezpieczne (takie jak filtry oleju i czyściwo zanieczyszczone olejem) najlepiej przechowywać w szczelnych mauserach i beczkach. Pojemniki najlepiej postawić pod zadaszeniem na betonie lub innym nieprzepuszczalnym podłożu.

Jak przechowywać odpady inne niż niebezpieczne?

Wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (w ilości do 100 Mg) przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia określono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742). Te wymagania obowiązują również dla odpadów poremontowych. Odpady należy magazynować:

• w miejscu o odpowiednio dużej pojemności magazynowania;

• w sposób dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów;

• stosując opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, ewentualnie pryzmy lub stosy;

• tak, aby nie rozprzestrzeniły się poza przeznaczone miejsce na terenie i poza teren nieruchomości;

• minimalizując wpływ czynników atmosferycznych i uniemożliwiając przedostawanie się ich do gleb i wód, zwłaszcza jeśli zmieniałoby to właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub powodowało powstawanie uciążliwości zapachowych.

Co to oznacza w praktyce?

Odpady inne niż niebezpieczne (takie jak zderzaki i inne tworzywa sztuczne, szyby, kartony i tektura) najlepiej przechowywać w szczelnych mauserach, beczkach i innych tego typu pojemnikach. Pojemniki najlepiej postawić pod zadaszeniem na betonie lub innym nieprzepuszczalnym podłożu.

Jak przechowywać duże ilości odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne w ilościach powyżej 1 Mg należy przechowywać w wydzielonej do tego strefie, w której można również magazynować inne odpady. Oprócz zasad obowiązujących dla mniejszych ilości odpadów niebezpiecznych należy przestrzegać następujących wytycznych:

• specjalnie oznakować strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych w widocznym miejscu tablicą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Tablica musi być biała i mierzyć przynajmniej 40 cm na 25 cm, a napis musi być czarny i napisany wielkimi literami o wysokości przynajmniej 35 mm i szerokości linii przynajmniej 4 mm. Oznakowanie powinno być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne;

• jeśli w strefie zlewa się lub przesypuje się odpady do innych opakowań, to ten obszar musi mieć nieprzepuszczalne, gładkie i zmywalne podłoże;

• jeśli odpady są przechowywane w pojemnikach o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym pojemniku należy umieścić etykietę z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz kodem i rodzajem odpadu, adresem miejsca magazynowania odpadów i datą rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Etykieta musi mierzyć przynajmniej 15 cm na 21 cm, być trwała, czytelna, odporna na warunki atmosferyczne oraz zgodna ze wzorem w załączniku do rozporządzenia. Są to dobrze znane etykiety z czerwoną ramką;

• jeśli odpady są wrażliwe na wysoką temperaturę i promienie słoneczne oraz posiadają właściwości wybuchowe i łatwopalne, należy je magazynować w pomieszczeniu zapewniającym bezpieczną temperaturę;

• jeśli odpady są w postaci ciekłej, mazistej lub sypkiej, muszą być magazynowane w szczelnych, przystosowanych do tego pojemnikach, odpornych na substancje zawarte w odpadach i na czynniki atmosferyczne.

Jak przebiega recykling odpadów stałych w naszej firmie?

Cały proces zaczyna się od posortowania odpadów. Każdy rodzaj odpadów wymaga indywidualnego podejścia, a nawet modyfikacji procesów recyklingu. Dlatego musimy rozdzielić takie odpady, jak zderzaki, czyściwo i filtry powietrza.

Następnie przetwarzamy odpady mechanicznie, aby ułatwić przeprowadzenie kolejnych procesów. Na tym etapie odpady są między innymi cięte na mniejsze kawałki.

Później oczyszczamy odpady z substancji niebezpiecznych, takich jak olej przepracowany. Usuwamy z nich również elementy wykonane z innych surowców, takie jak metalowe fragmenty w filtrach oleju.

Na koniec, jeśli to konieczne, przekazujemy odpady do dalszej obróbki, aby każdy surowiec można było ponownie wykorzystać.

Odbiór odpadów stałych – jak przebiega?

Wszystko zaczyna się od zgłoszenia. Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski: na Pomorzu działa spółka Oiler Sp. z o.o., a na terenie reszty kraju – Waster Sp. z o.o. Żeby móc zaplanować objazd, zapytamy między innymi o rodzaj i orientacyjną ilość odpadów, NIP firmy i możliwość wystawienia karty BDO. Zanotujemy też preferowany przez klienta termin odbioru. Uwaga: obsługujemy tylko firmy, które mają założone konto w systemie BDO. Osoby prywatne, które posiadają odpady, mogą je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawicieli firm, które nie mają konta w BDO, prosimy o kontakt – pomożemy je założyć (to łatwe i szybkie!).
Po przyjęciu zgłoszenia planujemy trasy objazdów dla naszych kierowców. Kierowcy przyjeżdżają na wyznaczone miejsce i ładują odpady na samochód (jednocześnie je ważąc). Kierowca uprzątnie po sobie miejsce magazynowania odpadów, a następnie pomoże klientowi wystawić kartę BDO. Na koniec dnia kierowca zjeżdża z odpadami z powrotem do naszego zakładu recyklingu w Tczewie, gdzie odpady są sortowane i poddawane recyklingowi.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Oiler to firma z wieloletnim doświadczeniem w zbiórce i recyklingu odpadów stałych. Zapewniamy klientom szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę. Prowadzimy nie tylko zbiórkę i utylizację odpadów stałych, ale również zbiórkę i regenerację oleju przepracowanego, dzięki czemu możemy przejąć na siebie całą gospodarkę odpadową naszych klientów.

Dbamy o klientów

Chcemy, żeby nasi klienci byli zawsze zadowoleni z obsługi i bez wahania do nas wracali.

Dbamy o środowisko

Zebrane odpady stałe poddajemy recyklingowi, aby ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i umożliwić ich ponowne wykorzystanie.

Dbamy o pracowników

Dbamy, by nasz zespół pracował w spokojnej i przyjaznej atmosferze.

Dbamy o przestrzeganie prawa

Zależy nam, żeby prawo było przestrzegane zarówno po naszej stronie, jak i po stronie klientów. Zawsze chętnie pomożemy w wystawieniu koniecznych dokumentów i pomożemy rozjaśnić wątpliwości.

Call Now Button