Oiler

O nas

Oiler został założony w 1992 roku i początkowo zajmował się jedynie zbiórką zużytego oleju na Pomorzu. Po 30 latach i wielu zmianach strukturalnych Oiler to już 6 spółek, które kompleksowo obsługują proces zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w całym kraju. Nasze spółki specjalizują się nie tylko w usuwaniu i transporcie odpadów, lecz także w przetwarzaniu oraz odzysku surowców.

Nasza Organizacja Odzysku przejmuje od przedsiębiorców ustawowy obowiązek recyklingu, a Waster i Oiler Sp. z o.o. prowadzą zbiórkę odpadów w całej Polsce. Obsługujemy również jednostki pływające, porty i stocznie. Obsługą, czyszczeniem i serwisem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zajmuje się Aqua Port Sp. z o.o. Następnie odzyskujemy surowce wtórne z odpadów w zakładzie Oiler Recykling. Nad całym procesem czuwa nasza spółka matka – Oiler S.A.6

W skład Oilera wchodzą

Nasza spółka matka. To najstarsza z naszych firm, pełniąca funkcję nadzorczą wobec innych naszych spółek. Jej siedziba znajduje się w Tczewie.

Jedna z największych organizacji odzysku w kraju. Przejmuje obowiązek regeneracji surowców, spoczywający na producentach i importerach oleju smarowego i opakowań, nałożony przez ustawę z 08.10.2020 (Dz.U. 2020 poz. 1903). Obowiązek ten firma realizuje kompleksowo – zarówno poprzez współpracę z zakładami recyklingowymi, jak i przygotowanie oraz składanie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania z jego realizacji. Siedziba Organizacji mieści się w Gdańsku.

Prowadzi zbiórkę odpadów stałych i oleju odpadowego od przedsiębiorstw na Pomorzu. Działa też w portach, stoczniach i na jednostkach pływających, z których odbiera wody zaolejone (bilge), szlamy (sludge), zużyty olej silnikowy i popłuczyny. Pracuje zgodnie z systemami BDO i SENT. Jej siedziba znajduje się w Gdyni.

Prowadzi zbiórkę odpadów stałych i oleju odpadowego od przedsiębiorstw w pozostałych rejonach Polski. Przez wiele lat funkcjonowała jako Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych. Pracuje zgodnie z systemami BDO i SENT. Jej siedziba mieści się w Toruniu.

Zajmuje się czyszczeniem separatorów oraz odbiorem odpadów płynnych ze zbiorników bezodpływowych i jednostek pływających. Spółka dołączyła do nas 1 września 2023 roku. Jej siedziba znajduje się w Gdańsku.

Nasz zakład przetwarzania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Właśnie tutaj trafiają odpady stałe i oleje przepracowane zebrane przez Waster i Oiler Sp. z o.o. Stale rozbudowujemy i ulepszamy nasze instalacje, dzięki czemu rozszerzamy również asortyment odpadów, które zbieramy od Klientów.

Chcesz zgłosić odbiór? Skontaktuj się z nami!

Call Now Button