Oiler

Środowisko

Działalność Oilera od zawsze opiera się na odpowiedzialnym zużyciu surowców i zrównoważonej produkcji. Poszanowanie dla planety i troska o jej przyszłość dla kolejnych pokoleń to nasze najważniejsze priorytety. Jesteśmy dumni, że naszym Klientom również zależy na poprawie stanu środowiska naturalnego.

Oczyszczamy przepracowane oleje i smary, zmniejszając ilość nowego oleju wprowadzanego na rynek.

Odpady stałe poddajemy recyklingowi, by ograniczyć wykorzystanie nowych surowców i zwiększyć możliwości korzystania z paliw alternatywnych.

Zanieczyszczoną wodę poddajemy procesom chemicznym, dzięki którym może bezpiecznie trafić do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne, by nie stanowiły zagrożenia dla gleby i wód.

Dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych naszą firmę zasila energia słoneczna. Planujemy również budowę elektrowni słonecznej i wiatrowej, która będzie w stanie wyprodukować ilość energii elektrycznej znacznie przekraczającą nasze potrzeby.

We wszystkim, co robimy, bezwzględnie stosujemy się do wymagań prawa krajowego i unijnego, co potwierdzają nasze pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie odpadów oraz certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i ISO 14 001.

Zadowolenie pracowników

Chcemy, aby nasi pracownicy zawsze czuli się przez nas doceniani. Dbamy o to, by praca w Oilerze była bezpieczna, wygodna i korzystna finansowo oraz zapewniała możliwości rozwoju.

Zawsze staramy się wspólnie z pracownikami znaleźć korzystne rozwiązania, zwłaszcza w kwestiach elastyczności godzin pracy, opieki nad dziećmi, a także w przypadku problemów zdrowotnych. Organizujemy również szkolenia i finansujemy zdobywanie przez pracowników wyższego wykształcenia.

W Oilerze każdy, niezależnie od stanowiska, może proponować zmiany na lepsze i zwracać się z problemami lub sugestiami do przełożonych, w tym bezpośrednio do prezesa, którego drzwi są – w przenośni i dosłownie – zawsze otwarte.
Gdy wybuchła pandemia, na pierwszym miejscu postawiliśmy bezpieczeństwo naszego zespołu. Jeśli to możliwe, pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie. Przed powrotem z kwarantanny lub izolacji wymagamy przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Cieszymy się, że nasz zespół docenia te starania i wiąże się z firmą na lata.

Call Now Button