Oiler

Faktury

  • Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru”, należy wystawić fakturę na firmę, która odbierała odpady.
  • Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru – utylizacja”, my wystawiamy Państwu fakturę.
  • Fakturę należy wystawić na dane spółki, która odebrała odpady.
  • Należy podać kod i nazwę odpadu (np. 13 02 05*, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych).
  • Należy podać ilość odpadu w kilogramach lub megagramach (tonach). W razie wątpliwości ilość odebranego odpadu można sprawdzić w protokole odbioru, który zostawia u Państwa kierowca.
  • Należy podać uzgodnioną stawkę, pamiętając o tym, żeby zgadzała się z jednostką wagi (1zł na 1kg to 1000zł na 1Mg).
Call Now Button