Oiler

Skupujemy olej przepracowany

Jakie rodzaje oleju skupujemy?

  • Oleje mineralne i syntetyczne;
  • Oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe;
  • Oleje zawierające substancje niebezpieczne;
  • Oleje zawierające środki chlorowcoorganiczne i ich niezawierające;
  • Olej opałowy i napędowy;
  • Inne rodzaje oleju.

Odbieramy również oleje zęzowe ze statków, emulsje, rozpuszczalniki i szlamy, w tym szlamy z odwadniania olejów w separatorach. Lista pozostałych odpadów, które odbieramy, w tym odpadów stałych, znajduje się tutaj

Uwaga: Odbieramy olej odpadowy i odpady wyłącznie od przedsiębiorstw. Osoby prywatne, które posiadają olej przepracowany, mogą oddać go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Jaka jest cena odbioru oleju?

Olej odpadowy to surowiec, który my skupujemy od klientów. To znaczy, że nasi klienci nie tylko pozbywają się zgromadzonego oleju, ale również otrzymują od nas zapłatę. Cenę oleju ustalamy indywidualnie, ponieważ jest ona uzależniona od wielu czynników, takich jak poziom zanieczyszczeń i ilość oleju. W celu otrzymania wyceny prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 602 305 002 lub przez formularz kontaktowy

Gdzie odbieramy olej przepracowany?

Działamy na terenie całej Polski. Na Pomorzu klientów obsługuje firma Oiler Sp. z o.o., natomiast na terenie reszty kraju pracuje inna spółka z naszej grupy — Waster Sp. z o.o. Jeśli nie są Państwo pewni, z którą spółką się skontaktować, wystarczy zadzwonić do któregokolwiek z naszych oddziałów, a my przyjmiemy zgłoszenie lub przekierujemy Państwa do odpowiedniego regionu.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odbioru?

Prawo wymaga wystawienia dokumentu KPO (Karty przekazania odpadu) w portalu BDO przy odbiorze dowolnego odpadu. Jeśli odbiór przekracza 500 L lub 500 kg oleju, potrzebny będzie również dokument SENT. Nasi kierowcy są przeszkoleni w zakresie wystawiania dokumentów, a w razie potrzeby zawsze służymy również pomocą telefoniczną. Szczegółowe informacje na temat dokumentów można znaleźć tutaj.

Co to jest olej przepracowany?

Nazw na ten odpad jest wiele: przepracowany, zużyty, przepalony, odpadowy. Jest to olej silnikowy, który w wyniku użytkowania uległ degradacji, zmieniając swoje właściwości i stan. Prawo wymaga, by firmy posiadające olej przepracowany, na przykład warsztaty samochodowe, oddawały go firmom takim jak Oiler do regeneracji lub utylizacji, ponieważ jest on substancją niebezpieczną dla środowiska.

Jak powstaje olej przepracowany?

Posiadamy instalację olejową składającą się z wielu urządzeń, które umożliwiają oczyszczenie przepalonego oleju. Olej odpadowy poddajemy procesom mechanicznym, na przykład filtracji, a także obróbce chemicznej. W ten sposób uzyskujemy olej, który jest pozbawiony zanieczyszczeń i zdatny do ponownego użytku.

Wszystkie te substancje wpływają na jakość oleju i jego zdolność do dalszego użytkowania. Dlatego kierowcy muszą pamiętać o regularnej wymianie oleju w samochodach. Zebrany przez warsztat samochodowy olej przepracowany powininen być trzymany w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach i zostać przekazany firmie takiej jak Oiler do regeneracji lub utylizacji.

Dlaczego olej przepracowany jest szkodliwy dla środowiska?

Olej przepracowany jest substancją szkodliwą dla środowiska ze względu na jego skład chemiczny i właściwości fizyczne. Zawiera on szereg toksycznych związków chemicznych, takich jak węglowodory aromatyczne, fenole, związki siarkowe i azotowe, a także metale ciężkie. Te substancje są trujące dla organizmów żywych.

Co się stanie, jeśli olej przepracowany przedostanie się do gleby, wody lub powietrza?

W przypadku przedostania się do gleby olej powoduje długotrwałe skażenie, uniemożliwiające wzrost roślin. Woda zawierająca olej jest zabójcza dla organizmów wodnych, a wystarczy jedna kropla oleju, by zanieczyścić 1000 litrów wody. W wyniku nieodpowiedniego spalania, na przykład w piecu na olej opałowy, przepracowany olej silnikowy powoduje emisję rakotwórczych substancji i przyczynia się do powstawania smogu.

Dlatego też ważne jest, aby olej był przetwarzany i utylizowany w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska.

Dlaczego regenerujemy olej, zamiast go utylizować?

Naszym priorytetem jest dbanie o stan środowiska naturalnego. Dlatego wierzymy w gospodarkę obiegu zamkniętego – model gospodarczy, który ma na celu minimalizowanie ilości odpadów oraz wykorzystanie zasobów naturalnych w sposób zrównoważony i efektywny. Przeprowadzenie regeneracji zużytego oleju umożliwia jego ponowne wykorzystanie, co przyczynia się do zmniejszenia produkcji nowego oleju.

Jak przebiega regeneracja oleju przepracowanego w naszej firmie?

Proces regeneracji oleju przepracowanego w Oilerze składa się z kilku etapów.

Odbiór oleju przepracowanego

Posiadamy flotę cystern, którymi odbieramy olej przepracowany od przedsiębiorstw. Działamy na podstawie zgłoszeń, które otrzymujemy od klientów. Ustalamy z klientem datę odbioru i przyjeżdżamy w wyznaczonym terminie.

Analiza oleju

Po odbiorze zużytego oleju przeprowadzamy dokładną analizę jego składu chemicznego i właściwości fizycznych. Na podstawie tych danych decydujemy, jak najlepiej przetworzyć olej, aby był on bezpieczny dla środowiska.

Regeneracja oleju

Posiadamy instalację olejową składającą się z wielu urządzeń, które umożliwiają oczyszczenie przepalonego oleju. Olej odpadowy poddajemy procesom mechanicznym, na przykład filtracji, a także obróbce chemicznej. W ten sposób uzyskujemy olej, który jest pozbawiony zanieczyszczeń i zdatny do ponownego użytku.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Oiler to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w zbiórce i regeneracji przepracowanego oleju. Zapewniamy klientom szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę. Prowadzimy nie tylko zbiórkę i regenerację oleju przepracowanego, ale również zbiórkę i utylizację odpadów stałych, dzięki czemu możemy przejąć na siebie całą gospodarkę odpadową naszych klientów.

  • Dbamy o klientów — Chcemy, żeby nasi klienci byli zawsze zadowoleni z obsługi i bez wahania do nas wracali.
  • Dbamy o pracowników — Dbamy, by nasz zespół pracował w spokojnej i przyjaznej atmosferze.
  • Dbamy o środowisko — Zebrany olej regenerujemy i wprowadzamy z powrotem na rynek, by ograniczyć produkcję nowego oleju. Chronimy też środowisko przed skutkami przeniknięcia oleju do gleby, wody lub powietrza.
  • Dbamy o przestrzeganie prawa — Zależy nam, żeby prawo było przestrzegane zarówno po naszej stronie, jak i po stronie klientów. Zawsze chętnie pomożemy w wystawieniu koniecznych dokumentów i pomożemy rozjaśnić wątpliwości.
Call Now Button