Oiler

Liderzy w odbiorze i recyclingu oleju odpadowego i odpadów na terenie całej Polski

Oferta

Oiler to jedna z największych polskich spółek zajmujących się recyklingiem. Od ponad 30 lat odbieramy od przedsiębiorstw odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, w tym:

olej odpadowy

smary

filtry olejowe

filtry powietrza

czyściowo

szyby

płyn hamulcowy

płyn chłodniczy

papier i tekturę

tworzywa sztuczne

złom

wody zaolejone (bilge) i szlamy (sludge

popłuczyny

wiele innych

Pozostałe usługi:

czyszczenie separatorów

udostępnianie Klientom pojemników na odpady stałe i olej odpadowy

pomoc w kwestiach prawnych

Nie wiesz, czy możemy odebrać Twój odpad?