Oiler

Liderzy w odbiorze i recyclingu oleju odpadowego i odpadów na terenie całej Polski

Poradniki dla Klientów

BDO

BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to rejestr przedsiębiorstw, które wytwarzają, przekazują, transportują lub przejmują od-pady.

Podmioty, które wymieniono w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru przez stronę internetową www.bdo.mos.gov.pl.

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do internetowego systemu BDO, w którym może wystawiać karty przekazania odpadów.

Więcej informacji na temat obowiązku rejestracji można znaleźć na: https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

KPO (karta przekazania odpadów) to dokument łączący podmiot przekazujący odpady z podmiotem transportującym odpady i podmiotem przejmującym odpady. W naszym przypadku przekazującym jest nasz Klient, a transportującym i przejmującym zazwyczaj firmy Waster, Oiler Sp. z o.o. lub Oiler SA (chyba że Klient samodzielnie przywiezie nam odpady).

Do każdego kodu odpadu potrzebna jest osobna karta przekazania odpadu. To znaczy, że jeśli odbieramy od Klienta szyby, filtry olejowe i tworzywa sztuczne, potrzebne będą trzy osobne karty.

Obowiązek wystawienia KPO spoczywa na naszych Klientach, ale zawsze chętnie w tym pomagamy. Nasi kierowcy są świetnie przeszkoleni, a jeśli potrzebna jest pomoc zdalna, zawsze można do nas zadzwonić.

KPO wystawiamy z zasady dopiero po załadowaniu wszystkich odpadów, żeby waga podana w dokumencie na pewno zgadzała się ze stanem rzeczywistym.

Krok 1. Na stronie głównej wybieramy podmiot (Państwa firma), a następnie miejsce prowadzenia działalności, z którego odbierane są odpady.

Krok 2. W menu po lewej wybieramy „Ewidencja odpadów”, potem „Karty przekazania”, następnie „Karty przekazania odpadów”, a następnie „Przekazujący”.

Krok 3. Wybieramy zielony przycisk „Nowa karta”.

Krok 4. Dane przekazującego odpady są częściowo szare, tzn. niezmienialne. Sprawdzamy, czy dane są poprawne (nazwa, adres przekazującego, adres miejsca prowadzenia działalności).

Krok 5. W sekcji „Dane transportującego odpady” muszą się pojawić dane firmy transportującej, najczęściej Oiler Sp. z o.o. (na Pomorzu) lub Waster Sp. z o.o. (w pozostałych rejonach Polski). Po kliknięciu na dowolne z pól w sekcji pojawi się okienko, w którym będziemy szukać firmy. Najłatwiej znaleźć ją po numerze NIP. Wybieramy firmę, co automatycznie zamknie okienko i wypełni wszystkie pola w sekcji.

Krok 6. W sekcji „Dane przejmującego odpady” muszą się pojawić dane firmy, do której zostaną przywiezione odpady. Najczęściej jest to ta sama firma, która je transportuje. Postępujemy tak samo jak w poprzedniej sekcji, wybierając najpierw firmę, a następnie miejsce prowadzenia działalności, do którego trafią odpady.

Krok 7. W sekcji „Informacje dotyczące odpadów” wybieramy kod odpadu, wpisujemy wagę odpadu, numer rejestracyjny środka transportu oraz datę i godzinę rozpoczęcia transportu. Godzina podana w dokumencie to najwcześniejsza możliwa godzina, tzn. kierowca może wyjechać później, ale nie wcześniej.

Krok 8. Niektórzy Klienci wolą przygotować kartę z wyprzedzeniem, a po załadunku odpadów wpisać jedynie takie informacje jak waga odpadu i godzina transportu. W takiej sytuacji wybieramy przycisk „Zapis”. Taką kartę znajdziemy później w kartach przekazania odpadu w sekcji „Przekazujący” w zakładce „Zapisane”.

Krok 9. Jeżeli odbył się już załadunek odpadów i jesteśmy pewni prawdziwości informacji, możemy kliknąć przycisk „Zmień status” i wybrać opcję „Zatwierdź”. Wtedy nasi pracownicy uzyskają wzgląd do karty i będą mogli jeszcze raz ją sprawdzić, a następnie wygenerować potwierdzenie, które wyślą do kierowcy.

Oprócz wystawiania kart przekazania odpadów, należy również prowadzić w systemie BDO ewidencję odpadów przez wpisywanie odpadów do kart ewidencji.

Krok 1. Mając wybrany podmiot oraz miejsce prowadzenia działalności, wybieramy z menu po lewej „Ewidencja odpadów”, potem „Karty ewidencji”, a następnie „Karty edidencji odpadów”.

Krok 2. Widzimy listę naszych istniejących kart ewidencji. Do każdego kodu odpadu, który wytwarzamy, wydobywamy, przyjmujemy, przetwarzamy lub przekazujemy potrzebna jest karta ewidencji. Jeżeli kodu, którego szukamy, nie ma na liście, musimy dodać kartę ewidencji przez przycisk „Nowa karta”.

Krok 3. Znajdujemy na liście kart kod odpadu, którego szukamy, i klikamy „Opcje” a następnie „Szczegóły”.

Krok 4. Widzimy listę naszych dotychczasowych wpisów do karty ewidencji. Widzimy też listę zakładek: „Wytworzone”, „Wydobyte”, „Przyjęte”, „Przetwarzane”, „Przekazane”. Wybieramy odpowiednią zakładkę – w przypadku oddania nam odpadów będzie to zakładka „Przekazane”. Klikamy przycisk „Nowy wpis”.

Krok 5. W sekcji „Odpady przekazane przez posiadacza odpadów” wybieramy opcję „Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów”, co sprawi, że pojawi się więcej pól do wypełnienia na dole.

Krok 6. Wybieramy pole „Numer karty przekazania odpadów” i w okienku, które się pojawi, klikamy na daną kartę przekazania odpadów. Uwaga: karta pojawi się dopiero po zamknięciu przez nas procesu przejęcia i transportu odpadów. Robimy to jeszcze tego samego dnia, co odbiór, lub w następny dzień roboczy.

Krok 7. Część pól wypełni się automatycznie po wybraniu karty przekazania odpadów. Zwracamy uwagę na poprawność daty i wagi odpadów (data musi być datą odbioru). Wybieramy przycisk „Zapisz”.

SENT

PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) to dodatkowy system rejestracji przewozów niektórych materiałów. Są to na przykład oleje odpadowe, wody zaolejone i paliwa. Platforma jest używana do wystawiania dokumentu SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu), bez którego takich substancji nie można transportować w ilości większej niż 500L.

Jeżeli nie posiadamy konta w systemie PUESC, najłatwiej jest zlecić nam transport nieprzekraczający ilości 500L. Taki transport nie wymaga dokumentu SENT.

Jeżeli chcemy przekazać ilość odpadu większą niż 500L, należy założyć konto w systemie. Dzięki temu będzie możliwe wystawienie przez Klienta dokumentu SENT lub upoważnienie nas do wystawiania tych dokumentów w imieniu Klienta.

Upoważnienie to najwygodniejsza opcja dla naszych Klientów, którzy nie muszą się martwić o wystawianie kolejnego dokumentu.

Faktury

Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru”, należy wystawić fakturę na firmę, która odbierała odpady.

Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru – utylizacja”, my wystawiamy Wam fakturę.

Fakturę wystawiamy na dane spółki, która odebrała odpady.

Podajemy kod i nazwę odpadu (np. 13 02 05*, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych).

Podajemy ilość odpadu w kilogramach lub megagramach (tonach). W razie wątpliwości ilość odebranego odpadu można sprawdzić na protokole odbioru, który zostawia kierowca.

Podajemy uzgodnioną stawkę, pamiętając o tym, żeby zgadzała się z jednostką wagi (1zł na 1kg to 1000zł na 1Mg).