Oiler

Poradniki dla Klientów

BDO

 • BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to rejestr przedsiębiorstw, które wytwarzają, przekazują, transportują lub przejmują od-pady.
 • Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.
 • Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do internetowego systemu BDO, w którym może wystawiać karty przekazania odpadów.
 •  Więcej informacji na temat obowiązku rejestracji można znaleźć na: https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/
 • KPO (karta przekazania odpadów) stanowi dokument łączący podmiot przekazujący odpady z podmiotem transportującym odpady i podmiotem przejmującym odpady. W naszym przypadku przekazującym jest nasz Klient, a transportującym i przejmującym zazwyczaj firmy Waster, Oiler Sp. z o.o. lub Oiler SA. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient realizuje transport odpadów we własnym zakresie — wówczas transportującym jest Klient.
 • Każdy rodzaj odpadu, oznaczony odmiennym kodem, wymaga osobnej karty przekazania odpadu. To znaczy, że jeśli odbieramy od Klienta szyby, filtry olejowe i tworzywa sztuczne, potrzebne będą trzy osobne karty.
 • Obowiązek wystawienia KPO spoczywa na naszych Klientach, ale zawsze chętnie w tym pomagamy. Nasi kierowcy są świetnie przeszkoleni, a jeśli potrzebne jest wsparcie zdalne, zawsze służymy pomocą telefoniczną.
 • KPO wystawiana jest po załadunku odpadów do środka transportu, dzięki czemu ich waga widniejąca na dokumencie jest zgodna się ze stanem faktycznym.
 • Krok 1. Na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ należy wybrać podmiot (firma zlecająca odbiór), a następnie miejsce prowadzenia działalności, z którego odbierane są odpady.
 • Krok 2. W menu po lewej należy wybrać kolejno zakładki: „Ewidencja odpadów”, następnie „Karty przekazania”, „Karty przekazania odpadów” i „Przekazujący”.
 • Krok 3. Należy wybrać zielony przycisk „Nowa karta”.
 • Krok 4. Dane przekazującego odpady są częściowo oznaczone kolorem szarym, co oznacza, że nie podlegają one edycji. Należy sprawdzić poprawność danych (nazwa, adres przekazującego, adres miejsca prowadzenia działalności).
 • Krok 5. Sekcja „Dane transportującego odpady” musi zawierać dane firmy transportującej (najczęściej Oiler Sp. z o.o. lub Waster Sp. z o.o.). Aby ją wypełnić, należy wybrać dowolne z pól w tej sekcji. Następnie w nowo otwartym oknie należy wyszukać firmę świadczącą usługi transportowe. Najłatwiej jest ją znaleźć, wpisując numer NIP. Poprawny wybór firmy automatycznie zamknie okno i wypełni wszystkie pola w sekcji.
 • Krok 6. W sekcji „Dane przejmującego odpady” należy umieścić dane firmy, do której zostaną przywiezione odpady. Często jest to ta sama firma, która je transportuje. Mechanizm działania tej sekcji nie różni się od poprzedniej — należy wybrać firmę, a następnie miejsce prowadzenia działalności, do którego trafią odpady.
 • Krok 7. W sekcji „Informacje dotyczące odpadów” należy wybrać kod odpadu oraz wpisać wagę odpadu, numer rejestracyjny środka transportu oraz datę i godzinę rozpoczęcia transportu. Godzina podana w dokumencie to najwcześniejsza możliwa godzina odjazdu kierowcy. To znaczy, że kierowca może wyjechać po tej godzinie, ale nie przed nią.
 • Uwaga: jeżeli wyszukiwanie kodu wpisanego ze spacjami się nie powiedzie (np. 13 05 08*), należy spróbować wyszukać kod bez spacji (np. 130508*).
 • Krok 8. Niektórzy Klienci wolą przygotować kartę z wyprzedzeniem, a po załadunku odpadów uzupełnić jedynie takie informacje, jak waga odpadu i godzina rozpoczęcia transportu. W takiej sytuacji należy wybrać przycisk „Zapisz”. Zapisaną kartę można znaleźć później w kartach przekazania odpadu w sekcji „Przekazujący”, w zakładce „Planowane”.
 • Krok 9. Jeżeli odbył się już załadunek odpadów i są Państwo pewni zgodności informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym, należy kliknąć przycisk „Zmień status” i wybrać opcję „Zatwierdź”. Po zatwierdzeniu nasi pracownicy uzyskają wgląd do karty i po weryfikacji poprawności danych będą mogli wygenerować potwierdzenie, które wyślą do kierowcy.
 • Oprócz wystawiania kart przekazania odpadów, należy również prowadzić w systemie BDO ewidencję odpadów, przez wypełnianie kart ewidencji. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na naszych Klientach, ale zawsze chętnie w tym pomagamy.
 • Krok 1. Na stronie głównej należy wybrać podmiot (Państwa firma), a następnie miejsce prowadzenia działalności, z którego odebrane zostały odpady.
 • Krok 2. Należy wybrać z menu po lewej zakładkę „Ewidencja odpadów”, potem „Karty ewidencji”, a następnie „Karty ewidencji odpadów”.
 • Krok 3. Na stronie wyświetli się lista istniejących kart ewidencji. Do każdego kodu odpadu, który Państwo wytwarzają, wydobywają, przyjmują, przetwarzają lub przekazują, potrzebna jest osobna karta ewidencji.
 • Krok 4. Jeżeli szukany kod jest na liście, należy wybrać przycisk „Opcje”, a następnie „Szczegóły”. Brak danego kodu na liście oznacza konieczność dodania karty ewidencji dla tego kodu przez wybór przycisku „Nowa karta”.
 • Krok 5. Na ekranie widać teraz listę Państwa dotychczasowych wpisów do karty ewidencji oraz listę zakładek: „Wytworzone”, „Wydobyte”, „Przyjęte”, „Przetwarzane”, „Przekazane”. Należy wybrać odpowiednią zakładkę — w przypadku przekazania nam odpadów będzie to zakładka „Przekazane”. Następnie należy wybrać przycisk „Nowy wpis”.
 • Krok 6. W sekcji „Odpady przekazane przez posiadacza odpadów” należy wybrać opcję „Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów”. Wtedy poniżej rozwiną się dodatkowe pola do wypełnienia.
 • Krok 7. Należy wybrać pole „Numer karty przekazania odpadów”. W oknie, które zostanie wyświetlone, należy wybrać tę kartę przekazania odpadów, która powstała przy przekazaniu danego odpadu. Uwaga: karta ta pojawi się tutaj dopiero po zamknięciu przez nas procesu przejęcia i transportu odpadów. Następuje to w dniu odbioru lub w następny dzień roboczy.
 • Krok 8. Część pól zostanie wypełniona automatycznie po wybraniu karty przekazania odpadów. Należy zwrócić uwagę na poprawność daty i wagi odpadów (data musi być datą odbioru, która może się różnić od daty wypełniania tego wpisu). Następnie należy wybrać przycisk „Zapisz”.

SENT

 • PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) to dodatkowy system rejestracji przewozów niektórych materiałów. Są to na przykład oleje odpadowe, wody zaolejone i paliwa. Platforma jest używana do wystawiania dokumentu SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu), który jest wymagany w przypadku transportu takich substancji w ilości większej niż 500L lub 500kg.
 • Jeżeli nie posiadają Państwo konta w systemie PUESC, najłatwiej jest zlecić nam transport nieprzekraczający ilości 500L lub 500kg. Taki transport nie wymaga dokumentu SENT.
 • Jeżeli chcą Państwo przekazać ilość odpadu większą niż 500L lub 500kg, należy założyć konto w systemie. Umożliwi to wystawienie przez Państwa dokumentu SENT lub upoważnienie nas do jego wystawienia w Państwa imieniu.
 • Upoważnienie to dla Państwa najwygodniejsza opcja, gdyż wtedy my przejmujemy na siebie obowiązek wystawiania dokumentu.
 • Krok 1. Na stronie www.puesc.gov.pl należy wybrać przycisk „Zaloguj się“ w prawym górnym rogu ekranu.
 • Krok 2. W sekcji „Logowanie do portalu” należy uzupełnić adres email i hasło, a potem kliknąć „Zaloguj się”.
 • Krok 3. W prawym górnym rogu ekranu widoczne są dwie listy rozwijane w dół – pierwsza dotyczy kontekstu, z jakiego wystawiany jest dokument („Wybierz pierwsze powiązanie” lub nazwa Państwa firmy), a druga użytkownika, który go wystawia. Z pierwszej listy należy wybrać Państwa firmę. Druga powinna wyświetlać Państwa imię i nazwisko.
 • Krok 4.
  • W sekcji „Obszary tematyczne usług” należy wybrać „Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy”, a następnie opcję „Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)”.
  • Następnie należy przewinąć stronę w dół i wybrać opcję „Wyślij zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się w Polsce (przewóz kończy się na lub poza terytorium Polski) – złożenie, aktualizacja, uzupełnienie i zamknięcie zgłoszenia”.
  • Na dole strony należy rozwinąć sekcję „Formularze do wypełnienia” i wybrać „SENT100 Zgłoszenie przewozu przez wysyłającego [SENT]”.
 • Krok 5. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentu należy upewnić się, że na górze strony nadal widnieje odpowiednia firma oraz Państwa imię i nazwisko.
 • Krok 6. W sekcji „Parametry zgłoszenia” należy upewnić się, że pola pokazują odpowiednio „1 – Drogowy” i „1 – Towary (z wyłączeniem paliw opałowych)”. Następnie należy wybrać „Zatwierdź”.
 • Krok 7. W sekcjach 1., 2. i 3. dane są automatycznie wpisane do formularza. W sekcji 4 należy wpisać NIP odbiorcy, a pozostałe dane zostaną uzupełnione przez system.
 • Krok 8. W sekcji 5. należy wybrać planowaną datę rozpoczęcia transportu.
 • Krok 9. Dalsza część sekcji 5. dotyczy adresu miejsca załadunku odpadów na pojazd.
  • Jeżeli miejsce załadunku jest takie samo, jak siedziba Państwa firmy, wystarczy kliknąć „Kopiuj adres podmiotu wysyłającego”. W innym przypadku należy uzupełnić pola ręcznie.
  • Aby znaleźć szerokość i długość geograficzną punktu załadunku, należy kliknąć ikonę mapy z pinezką (po prawej stronie). Na stronie wyświetli się mapa, na której należy przesunąć pinezkę tak, aby wskazywała odpowiednie miejsce. Następnie należy wybrać opcję „Kopiuj tylko współrzędne na formularz”.
 • Krok 10. W sekcji 6. należy wybrać „Dodaj towar do listy”, co otworzy okno dodawania towaru. Następnie:
  • Należy wybrać odpowiednią pozycję CN (odpowiednio: 2710 dla oleju odpadowego, 3814 dla rozpuszczalników, 3820 dla płynów zapobiegających zamarzaniu).
  • Należy wpisać nazwę towaru (np. „Olej odpadowy”) oraz kod odpadu. Uwaga: kod odpadu musi być zgodny z rzeczywistym rodzajem przekazywanego odpadu oraz z kodem wpisanym w karcie przekazania odpadu (BDO).
  • Należy wpisać masę brutto lub objętość towaru, pamiętając o wyborze odpowiedniej jednostki (litrów lub kilogramów).
  • Należy uważnie sprawdzić wszystkie dane i wybrać przycisk „Dodaj”. Okno się zamknie, a dodany towar będzie widoczny na liście.
  • Uwaga: Na tym etapie nadal jest możliwa edycja i usunięcie każdej pozycji na liście. Gdy dokument zostanie wygenerowany, zmiana danych nie będzie możliwa.
 • Krok 11. W sekcji 7. można wpisać dodatkowe informacje (np. wewnętrzny numer zgłoszenia), które mogą ułatwić Państwu dalszą pracę. Uzupełnienie tej sekcji nie jest obowiązkowe.
 • Krok 12. W sekcji 8. należy wybrać „E-mail”, co umożliwi wpisanie trzech adresów e-mail, na które system wyśle treść zgłoszenia i klucze umożliwiające jego edycję. Należy wpisać: e-mail Państwa lub Państwa firmy, e-mail firmy transportującej towar i e-mail firmy przejmującej towar.
 • Krok 13. W sekcji 9. należy zaznaczyć oświadczenie, a Państwa dane automatycznie pojawią się w odpowiednich polach.
 • Krok 14. Należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich danych w formularzu. Nasi kierowcy zawsze chętnie pomogą w wystawianiu dokumentu, a w razie potrzeby służymy wsparciem telefonicznym.
 • Krok 15. Po sprawdzeniu danych należy kliknąć „Wyślij”.
  • Jeśli zgłoszenie zostało poprawnie wypełnione, pojawi się potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, które należy wydrukować i przekazać kierowcy transportującemu odpad.
  • Jeżeli przycisk „Wyślij” nie zadziałał, należy sprawdzić, czy na pewno wypełnione są wszystkie pola obowiązkowe, tzn. oznaczone czerwonymi gwiazdkami.

Faktury

 • Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru”, należy wystawić fakturę na firmę, która odbierała odpady.
 • Jeżeli odbieramy odpady na dokument „Protokół odbioru – utylizacja”, my wystawiamy Państwu fakturę.
 • Fakturę należy wystawić na dane spółki, która odebrała odpady.
 • Należy podać kod i nazwę odpadu (np. 13 02 05*, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych).
 • Należy podać ilość odpadu w kilogramach lub megagramach (tonach). W razie wątpliwości ilość odebranego odpadu można sprawdzić w protokole odbioru, który zostawia u Państwa kierowca.
 • Należy podać uzgodnioną stawkę, pamiętając o tym, żeby zgadzała się z jednostką wagi (1zł na 1kg to 1000zł na 1Mg).