Środowisko

Jesteśmy firmą zajmującą się gospodarowaniem odpadów a w szczególności odzyskiem olejów odpadowych. W związku z charakterem działalności a przede wszystkim przetwarzaniem na instalacji do regeneracji olejów emitowane są zanieczyszczenia do środowiska. Wielkość emisji jest zdefiniowana poprzez odpowiednie akty prawne oraz posiadane przez Spółkę pozwolenia środowiskowe.