OILER Spółka Akcyjna
Pod firmą OILER skupione są spółki zajmujące się usuwaniem oraz zagospodarowaniem odpadów. Prowadzimy instalacje odzysku surowców z odpadów i regeneracji olejów odpadowych. Dysponujemy własnym transportem ADR oraz systemem pojemników i kontenerów.
W imieniu producentów i importerów przejmujemy na siebie obowiązek zarządzania działalności związaną z odzyskiem, recyklingiem odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
OILER działa głównie na Pomorzu. Poniżej przedstawiamy kontakty do naszych pracowników
GDYNIA
Aleksander i Martyna
608 598 387
538 458 198
GDAŃSK
Żaneta i Sandra
604 568 028
602 305 002
TCZEW
Piotr i Kalina
602 573 362
728 450 402
PORTY
Agnieszka i Maciej
572 346 490
795 128 317
RECYKLING
Katarzyna i Marta
728 450 418
507 116 732
TRANSPORT
Renata i Grzegorz
602 646 119
664 042 035
 
Na pozostałej części kraju klientów obsługuje:


Zgłoś odbiór odpadów