Zgłoś odpady do odbioru

Zasady odbioru odpadów

Odbieramy odpady w postaci płynnej samozaładowczą cysterną lub odpady luzem i w pojemnikach samochodem ze stałą zabudową i rampą załadowczą.Zamawiany pojazd