Zasoby naturalne, bioróżnorodność

Staramy się w jak największym stopniu chronić i wspierać bioróżnorodność na terenie w którym prowadzona jest działalność. Żyjemy w symbiozie z gatunkami zwierząt występującymi na terenie działalności. Dom u nas znalazły miedzy innymi różnego rodzaju ptactwa, jaszczurki.