Nasze zezwolenie

Oiler SA z siedzibą w Tczewie posiada zezwolenie na odzysk i regenerację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na swoich instalacjach. Nasza działalność jest uregulowana Pozwoleniem zintegrowanym ŚR.Ś.IX.6619/4/2006 wydanym przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 2006 11 30, a następnie zmienianym i aktualizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Komplet tych dokumentów jest do pobrania na naszej stronie internetowej w dziale: Dokumenty do pobrania. Poniżej przedstawiamy listę odpadów do odbioru których jesteśmy uprawnieni.

Kod odpaduRodzaj odpadu
Grupa 01Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
Podrupa 01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
Podrupa 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
01 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
01 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99Inne niewymienione odpady
01 04 07*Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99Inne niewymienione odpady
01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99Inne niewymienione odpady
Grupa 02Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Podrupa 02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03Odpadowa masa roślinna
02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
02 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02Odpady konserwantów
02 03 03Odpady poekstrakcyjne
02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82Odpady tytoniowe
02 03 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80Wysłodki
02 04 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80Odpadowa serwatka
02 05 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02Odpady konserwantów
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03Odpady z procesów chemicznych
02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99Inne niewymienione odpady
Grupa 03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
Podrupa 03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01Odpady kory i korka
03 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01Odpady z kory i drewna
03 03 02Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99Inne niewymienione odpady
Grupa 04Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
Podrupa 04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02Odpady z wapnienia
04 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99Inne niewymienione odpady
Grupa 05Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
Podrupa 05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02*Osady z odsalania
05 01 03*Osady z dna zbiorników
05 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05*Wycieki ropy naftowej
05 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07*Kwaśne smoły
05 01 08*Inne smoły
05 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17Bitum
05 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01*Kwaśne smoły
05 06 03*Inne smoły
05 06 04Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 02Odpady zawierające siarkę
05 07 99Inne niewymienione odpady
Grupa 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Podrupa 06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02*Kwas chlorowodorowy
06 01 03*Kwas fluorowodorowy
06 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05*Kwas azotowy i azotawy
06 01 06*Inne kwasy
06 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01*Wodorotlenek wapniowy
06 02 03*Wodorotlenek amonowy
06 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05*Inne wodorotlenki
06 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 99Inne niewymienione odpady
06 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
Podrupa 06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
06 08 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02Żużel fosforowy
06 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80Fosfogipsy
06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03Czysta sadza
06 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99Inne niewymienione odpady
Grupa 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
Podrupa 07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. Plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16*Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin
07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
Grupa 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Podrupa 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21*Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16*Zużyte roztwory trawiące
08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17*Olej żywiczny
08 04 99Inne niewymienione odpady
Grupa 09Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Podrupa 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04*Roztwory utrwalaczy
09 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99Inne niewymienione odpady
Grupa 10Odpady z procesów termicznych
Podrupa 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 09*Kwas siarkowy
10 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10Zgorzelina walcownicza
10 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02Odpadowe anody
10 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05Odpady tlenku glinu
10 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02*Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04*Pyły z gazów odlotowych
10 04 05*Inne cząstki i pyły
10 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03*Pyły z gazów odlotowych
10 05 04Inne cząstki i pyły
10 05 05*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03*Pyły z gazów odlotowych
10 06 04Inne cząstki i pyły
10 06 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04Inne cząstki i pyły
10 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04Cząstki i pyły
10 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09Inne żużle
10 08 10*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12*Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14Odpadowe anody
10 08 15*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03Zgary i żużle odlewnicze
10 10 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05Cząstki i pyły
10 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03Cząstki i pyły
10 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80Odpady z produkcji cementu
10 13 81Odpady z produkcji gipsu
10 13 82Wybrakowane wyroby
10 13 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99Inne niewymienione odpady
Grupa 11Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
Podrupa 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. Procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05*Kwasy trawiące
11 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07*Alkalia trawiące
11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 02*Inne odpady
Podrupa 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 02Popiół cynkowy
11 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 99Inne niewymienione odpady
Grupa 12Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Podrupa 12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12*Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13Odpady spawalnicze
12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01*Wodne ciecze myjące
12 03 02*Odpady z odtłuszczania parą
Grupa 13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Podrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*Inne oleje hydrauliczne
Podrupa 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Podrupa 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Podrupa 13 04 Oleje zęzowe
13 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich
Podrupa 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03*Szlamy z kolektorów
13 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
Podrupa 13 07 Odpady paliw ciekłych
13 07 01*Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02*Benzyna
13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
Podrupa 13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
13 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02*Inne emulsje
13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99*Inne niewymienione odpady
Grupa 14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Podrupa 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
Grupa 15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
Podrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Podrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
Grupa 16Odpady nieujęte w innych grupach
Podrupa 16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03Zużyte opony
16 01 07*Filtry olejowe
16 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13*Płyny hamulcowe
16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 17Metale żelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło
16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22Inne niewymienione elementy
16 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
Podrupa 16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
Podrupa 16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Podrupa 16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05Inne baterie i akumulatory
16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
Podrupa 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Podrupa 16 09 Substancje utleniające
16 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04*Inne niewymienione substancje utleniające
Podrupa 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
Podrupa 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
Podrupa 16 80 Odpady różne
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
Podrupa 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
Podrupa 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Grupa 17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Podrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
Podrupa 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
Podrupa 17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
17 03 01*Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03*Smoła i produkty smołowe
17 03 80Odpadowa papa
Podrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 05Żelazo i stal
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Podrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
Podrupa 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
17 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Podrupa 17 08 Materiały budowlane zawierające gips
17 08 01*Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Podrupa 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Grupa 19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podrupa 19 01 Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
19 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07*Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone
19 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
Podrupa 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01Zeszklone odpady
19 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03*Niezeszklona faza stała
Podrupa 19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01Skratki
19 08 02Zawartość piaskowników
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02Osady z klarowania wody
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04Zużyty węgiel aktywny
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99Inne niewymienione odpady
19 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
Podrupa 19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01*Zużyte filtry iłowe
19 11 02*Kwaśne smoły
19 11 03*Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99Inne niewymienione odpady
Podrupa 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01Papier i tektura
19 12 02Metale żelazne
19 12 03Metale nieżelazne
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Podrupa 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
Grupa 20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Podrupa 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01Papier i tektura
20 01 10Odzież
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 17*Odczynniki fotograficzne
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*Urządzenia zawierające freony
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Podrupa 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
Podrupa 20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02Odpady z targowisk
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach