Nasze zezwolenie

Oiler SA z siedzibą w Tczewie posiada zezwolenie na odzysk i regenerację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na swoich instalacjach. Nasza działalność jest uregulowana Pozwoleniem zintegrowanym ŚR.Ś.IX.6619/4/2006 wydanym przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 2006 11 30, a następnie zmienianym i aktualizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Komplet tych dokumentów jest do pobrania na naszej stronie internetowej w dziale: Dokumenty do pobrania. Poniżej przedstawiamy listę odpadów do odbioru których jesteśmy uprawnieni.

Kod odpaduRodzaj odpadu
01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 04Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
01 03 05Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
01 03 80Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99Inne niewymienione odpady
01 04 07Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99Inne niewymienione odpady
01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99Inne niewymienione odpady
02 01 01Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03Odpadowa masa roślinna
02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
02 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99Inne niewymienione odpady
02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99Inne niewymienione odpady
02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02Odpady konserwantów
02 03 03Odpady poekstrakcyjne
02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82Odpady tytoniowe
02 03 99Inne niewymienione odpady
02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80Wysłodki
02 04 99Inne niewymienione odpady
02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80Odpadowa serwatka
02 05 99Inne niewymienione odpady
02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02Odpady konserwantów
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99Inne niewymienione odpady
02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03Odpady z procesów chemicznych
02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99Inne niewymienione odpady
03 01 01Odpady kory i korka
03 01 04Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 80Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99Inne niewymienione odpady
03 02 01Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 99Inne niewymienione odpady
03 03 01Odpady z kory i drewna
03 03 02Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99Inne niewymienione odpady
04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02Odpady z wapnienia
04 01 03Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99Inne niewymienione odpady
04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 16Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 19Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99Inne niewymienione odpady
05 01 02Osady z odsalania
05 01 03Osady z dna zbiorników
05 01 04Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05Wycieki ropy naftowej
05 01 06Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07Kwaśne smoły
05 01 08Inne smoły
05 01 09Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17Bitum
05 01 99Inne niewymienione odpady
05 06 01Kwaśne smoły
05 06 03Inne smoły
05 06 04Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99Inne niewymienione odpady
05 07 02Odpady zawierające siarkę
05 07 99Inne niewymienione odpady
06 01 01Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02Kwas chlorowodorowy
06 01 03Kwas fluorowodorowy
06 01 04Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05Kwas azotowy i azotawy
06 01 06Inne kwasy
06 01 99Inne niewymienione odpady
06 02 01Wodorotlenek wapniowy
06 02 03Wodorotlenek amonowy
06 02 04Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05Inne wodorotlenki
06 02 99Inne niewymienione odpady
06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99Inne niewymienione odpady
06 04 99Inne niewymienione odpady
06 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 02Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99Inne niewymienione odpady
06 07 02Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 04Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99Inne niewymienione odpady
06 08 02Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
06 08 99Inne niewymienione odpady
06 09 02Żużel fosforowy
06 09 03Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80Fosfogipsy
06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99Inne niewymienione odpady
06 10 02Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99Inne niewymienione odpady
06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99Inne niewymienione odpady
06 13 02Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03Czysta sadza
06 13 05Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99Inne niewymienione odpady
07 01 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99Inne niewymienione odpady
07 02 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99Inne niewymienione odpady
07 03 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99Inne niewymienione odpady
07 04 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99Inne niewymienione odpady
07 05 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99Inne niewymienione odpady
07 06 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99Inne niewymienione odpady
07 07 01Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
08 01 11Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99Inne niewymienione odpady
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99Inne niewymienione odpady
08 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16Zużyte roztwory trawiące
08 03 17Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99Inne niewymienione odpady
08 04 09Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17Olej żywiczny
08 04 99Inne niewymienione odpady
09 01 01Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04Roztwory utrwalaczy
09 01 05Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 13Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99Inne niewymienione odpady
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 09Kwas siarkowy
10 01 13Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99Inne niewymienione odpady
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10Zgorzelina walcownicza
10 02 11Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99Inne niewymienione odpady
10 03 02Odpadowe anody
10 03 04Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05Odpady tlenku glinu
10 03 08Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 17Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99Inne niewymienione odpady
10 04 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04Pyły z gazów odlotowych
10 04 05Inne cząstki i pyły
10 04 06Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99Inne niewymienione odpady
10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03Pyły z gazów odlotowych
10 05 04Inne cząstki i pyły
10 05 05Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99Inne niewymienione odpady
10 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03Pyły z gazów odlotowych
10 06 04Inne cząstki i pyły
10 06 06Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 06 99Inne niewymienione odpady
10 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04Inne cząstki i pyły
10 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99Inne niewymienione odpady
10 08 04Cząstki i pyły
10 08 08Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09Inne żużle
10 08 10Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14Odpadowe anody
10 08 15Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99Inne niewymienione odpady
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 09Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 99Inne niewymienione odpady
10 10 03Zgary i żużle odlewnicze
10 10 09Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99Inne niewymienione odpady
10 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05Cząstki i pyły
10 11 09Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 19Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99Inne niewymienione odpady
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03Cząstki i pyły
10 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99Inne niewymienione odpady
10 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80Odpady z produkcji cementu
10 13 81Odpady z produkcji gipsu
10 13 82Wybrakowane wyroby
10 13 99Inne niewymienione odpady
10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99Inne niewymienione odpady
11 01 05Kwasy trawiące
11 01 06Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07Alkalia trawiące
11 01 08Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99Inne niewymienione odpady
11 02 02Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99Inne niewymienione odpady
11 03 02Inne odpady
11 05 02Popiół cynkowy
11 05 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 99Inne niewymienione odpady
12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13Odpady spawalnicze
12 01 14Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99Inne niewymienione odpady
12 03 01Wodne ciecze myjące
12 03 02Odpady z odtłuszczania parą
13 01 04Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13Inne oleje hydrauliczne
13 02 04Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 06Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04 01Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 01Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03Szlamy z kolektorów
13 05 06Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02Benzyna
13 07 03Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 01Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02Inne emulsje
13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99Inne niewymienione odpady
14 06 02Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
15 01 10Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 02 02Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03Zużyte opony
16 01 07Filtry olejowe
16 01 10Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13Płyny hamulcowe
16 01 14Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 17Metale żelazne
16 01 18Metale nieżelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło
16 01 21Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22Inne niewymienione elementy
16 01 99Inne niewymienione odpady
16 02 11Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 03Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 06Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 01Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05Inne baterie i akumulatory
16 06 06Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 08Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99Inne niewymienione odpady
16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09 01Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04Inne niewymienione substancje utleniające
16 10 01Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 11 01Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 01Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 01Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 02 04Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
17 03 01Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03Smoła i produkty smołowe
17 03 80Odpadowa papa
17 04 05Żelazo i stal
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 03Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 01Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 03Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 01 05Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99Inne niewymienione odpady
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99Inne niewymienione odpady
19 03 04Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01Zeszklone odpady
19 04 02Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03Niezeszklona faza stała
19 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99Inne niewymienione odpady
19 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99Inne niewymienione odpady
19 08 01Skratki
19 08 02Zawartość piaskowników
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99Inne niewymienione odpady
19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02Osady z klarowania wody
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04Zużyty węgiel aktywny
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99Inne niewymienione odpady
19 10 03Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11 01Zużyte filtry iłowe
19 11 02Kwaśne smoły
19 11 03Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99Inne niewymienione odpady
19 12 01Papier i tektura
19 12 02Metale żelazne
19 12 03Metale nieżelazne
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 01Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 03Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
20 01 01Papier i tektura
20 01 10Odzież
20 01 13Rozpuszczalniki
20 01 14Kwasy
20 01 15Alkalia
20 01 17Odczynniki fotograficzne
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23Urządzenia zawierające freony
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 35Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02Odpady z targowisk
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach